Výhodné úrazové pojištění pro celou rodinu s 50 % slevou

Metlife, a.s.

Úrazy na nás můžou čekat za každým rohem. Jestli si někdo myslí, že se stávají jen dětem nebo při nebezpečných aktivitách, je na omylu. Každý úraz bolí, mění plány a je neodhadnutelný a především znamená finanční zátěž pro celou rodinu. Může omezit člověka na měsíce i roky a může nechat vážné trvalé následky. Úrazy si neberou dovolenou a proto myslete na sebe i na svou rodinu. V rámci benefitního programu Odboryplus jsme pro Vás připravili mimořádně výhodnou nabídku úrazového pojištění pro vás i celou vaši rodinu, a to s 50 % slevou také pro každého člena rodiny.

 

Základní parametry nabídky pro jednotlivce ročně

    Fixní pojistná částka Roční sazba (%) Roční pojistné
AD   Pojištění smrti úrazem  100 000 Kč 0,624 63 Kč
PI Pojištění trvalých následků úrazu 1 000 000 Kč 0,624 624 Kč
DB -A Pojištění hospotalizace z důvodu úrazu  200 Kč 0,540 108 Kč
Pojistné celkem      

795 KčProduktové informace

                                              

Pojištění pro případ smrti

V rámci pojištění neuplatníme pre-existing condition.

Výluky z pojištění:

  1. smrt pojištěného následkem sebevraždy, která byla spáchána v době do 1 roku od počátku pojištění
  2. smrt pojištěného nebo jiná pojistná událost pojištěného způsobena přímo nebo nepřímo aktivní účastí ve válce
  3. smrt pojištěného způsobena úmyslným jednáním oprávněné osoby či obmyšleného

Pojištění trvalých následků úrazu

Pojistnou událostí je trvalé tělesné poškození pojištěného následkem úrazu, ke kterému došlo v době trvání pojištění daného pojištěného, a které vznikne a/nebo se projeví v období prvních 12 měsíců ode dne úrazu, podmíněné možností určit povahu a rozsah konečného trvalého tělesného poškození.

Pojistné plnění je vypláceno od poškození ohodnoceného 0,5 % (např. ztráta jednoho zubu).

Pojištění hospitalizace a následné rekonvalescence

Pojistnou událostí pojištění pro případ hospitalizace je hospitalizace pojištěného, tj. přijetí pojištěného k pobytu v nemocnici z důvodu úrazu nebo nemoci, nejméně přes 1 noc. Za jednu pojistnou událost se považují následné hospitalizace v důsledku stejné diagnózy, pokud přestávka  mezi nimi nepřesahuje 12 měsíců. V případě pojistné události hospitalizace vyplatí pojišťovna jednorázově pojistné plnění, které stanoví jaký násobek částky sjednané v pojistné smlouvě ( dále také jen ,,denní dávka ,,) a počtu nocí hospitalizace, po které se pojištění zdržoval v nemocnici po uplynutí čekací doby sjednané v pojistné smlouvě. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, je denní dávka rekonvalescence stanovena jako polovina denní dávky sjednané pro pojištění hospitalizace. Doba rekonvalescence je stanovena jako 2násobek počtu nocí trvání hospitalizace, po které rekonvalescence následuje, bez ohledu na skutečné trvání rekonvalescence.

 

 Sdílejte výhodu

Hlavní partneři