Oddlužte mě

Oddlužteme z.s.

BEZ POPLATKU PŘEDEM !!!

Garance oddlužení

Za svou prací si stojíme a proto garantujeme 100% úspěch.

Osobní bankrot a jeho účel:

Účelem oddlužení, resp. osobního bankrotu je dlužníkům, kteří mají poctivé úmysly, poskytnout pomoc řešit svoji tíživou finanční situaci, tj. zbavit se svých dluhů a začít nový život s finanční svobodou. Osobní bankrot, nesleduje za cíl pouze co nejvyšší míru uspokojení věřitelů, ale má i sekundární tzv. sociální cíl, a proto je dlužníkovi zbytek jeho dluhů po uplynutí doby oddlužení fyzické osoby(osobního bankrotu) odpuštěn. Právě díky tomuto sociálnímu cíli byl institut oddlužení (osobního bankrotu). Oddlužení OSVČ (osob samostatně výdělečně činných) umožňuje novela insolvenčního zákona (dále pouze IZ), která vešla v platnost k 1.1.2014. Znamená to tedy, že můžete použít jako výpis Vašich příjmu daňové přiznání, a na základě toho bude vypočítán Váš čistý měsíční příjem v oddlužení OSVČ.


Vážení,
každý z nás se může dostat do situace, kdy nebude schopen dostát svým závazkům. Z důvodu nezaměstnanosti, nemoci, rodinných vazeb nebo různých jiných příčin. Vše může fungovat, ale stačí třeba  jedna povodeň či požár, kdy o vše příjdeme. Ani sebelepší pojistka nám nikdy nepokryje všechny ztráty, a tak  třeba i díky přírodní katastrofě se můžeme dostat do platební neschopnosti. Pro všechny, které v životě postihl tento nezáviděníhodný problém je určena Naše služba.

Situaci musíte řešit!!

V opačném případě budou Vaše dluhy stále narůstat a můžete Vy i celá rodina přijít úplně o všechno. Řekněte si už dost a vykročte novým směrem. Tento nový směr Vám ukážeme a pujdeme k němu společnými silami vstříc nového životu. Životu bez dluhů a starostí…..

Jsme neziskovou organizací a proto Vás chápeme.
Poskytujeme jako jediní v ČR  oddlužení  bez poplatku předem. Sdílejte výhodu

Hlavní partneři